2. Khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Anh Tú, H’Hen Niê, Diễm My 9X

The Wilderness Explorers cast explore Vietnam’s Van Long Wetland Nature Reserve in episode 2